top of page

STÖRNING

Vad är störning? Vad räknas som störning? Vad är det egentligen som gäller?

I sitt boende får bostadsrättshavaren samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler bostadsrättsföreningen satt upp.

Störningar kan vara av skilda slag t.ex. ljud, lukter eller hotfulla beteenden. Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. 

Bedömningen får ske utifrån vad som man rimligen bör tåla i ett hus av typen man bor i. I ett flerbostadshus får man t.ex. tåla barn med kolik skriker på natten, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. 

 

Grannen stör mig, vad kan jag göra?

Som bostadsrättshavare rekommenderas alltid att du ska prata med din granne så denne är medveten om att den stör. Många gånger är vi inte ens medvetna om att vi hörs och för att odla en god kontakt med dina grannar är en direkt dialog de flesta gånger den snabbaste och bästa lösningen.

Hjälper inte det så ringer du störningsjouren.

Mer info om störningsjouren finner du i pdf:en nedan.

bottom of page