top of page

HISTORISK KURIOSA

Det kan vara roligt att se utvecklingen såväl som begynnelsen av ett område samt veta var namnet på området och vägen man bor på  härstammar ifrån. Här har vi hittat några bilder från Nacka lokalarkiv på Per Hallströms väg, området Skvaltan och lite historisk kuriosa om namnet Skvaltan och vem Per Hallström var.

VARIFRÅN KOMMER NAMNET SKVALTAN?

Den numera igenfyllda sjön Skvaltan var ursprungligen en sjö vars avflöde genom Vikdalen drev flera Skvaltkvarnar.

En skvaltkvarn, skvalta eller en grekisk kvarn, är en mindre vattenkvarn för malning av säd mellan kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul som med en axel sammanbinds direkt, utan växel, med en horisontellt liggande kvarnsten.

*Källa: Wikipedia

VEM VAR PER HALLSTRÖM

Per August Leonard Hallström, född 29 september 1866 i Stockholm, död 18 februari 1960 i Nacka, var en svensk författare, översättare och civilingenjör; ledamot av Svenska Akademien 1908, dess ständige sekreterare 1931–1941 och ordförande i dess Nobelkommitté 1922–1946. 

 

Hallström debuterade med en diktsamling, Lyrik och fantasier (1891), som gick tämligen obeaktad förbi kritikerna. Efter detta medverkade han i ett otal litterära kalendrar, bland annat Från Lundagård och Helgonabacken. Han utgav sedan berättelsesamlingarna Vilsna fåglar (1894) och Purpur (1895), romanen En gammal historia, samma år, nya berättelser samlade under titeln Briljantsmycket (1896), Våren, en roman från 1890-talet, (1898), Reseboken, noveller (1898), skådespelen Grefven af Antwerpen (1899), och Bianca Capello (1900), det förra på vers, det senare på prosa, Italienska bref (1900]), en samling berättelser om döden Thanatos (1900), En veneziansk komedi (1901), berättelsen Döda fallet (1902). Som översättare ägnade han sin energi åt att översätta Shakespeares samtliga dramer.

 

Hallström var den siste "nittitalisten" i svensk litteratur. Hans sista bok, en essäsamling, kom ut 1952. Hallström figurerar i Emil Kléens självbiografiska roman Venus anadyomene (2008) under namnet "Hallberg". Han var bosatt vid Värmdövägen 199 i Storängen i Nacka

*Källa: Wikiwand

bottom of page