top of page

VALBEREDNINGEN

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

Vid ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023 valdes följande medlemmar till valberedningen:

  • Anders Hjelmstedt (ordförande)

  • Vanessa Bélec 

  • Frida Björnheim (tillkommit i augusti 2023)

Lättast att komma i kontakt med valberedningen är via mail till den gemensamma epost-adressen valberedningen@brfskvaltan.se

bottom of page