top of page

ELEVATE STOCKHOLM

Felanmäl akut på telefonnummer 0735 - 01 19 23 (OBS - ej sms)

VAD: Endast tekniska fel såsom hissar som stannat eller dörrar som inte fungerar

OBS: Det kostar föreningen massa pengar varje gång hissteknikern åker ut för att t ex åtgärda en trasig lampa i hissen. Pengar vi istället kan använda till underhåll och förbättringar av föreningens gemensamma utrymmen. 

ALLA ÖVRIGA FRÅGOR felanmäls därför till Bredablick www.bredablickgruppen.se/kontakt

ELEVATE STOCKHOLM AB

Enhagsslingan 1A, bottenvåning

187 40  TÄBY

____________________________________________________

Report urgent matters on telephone number 0735 - 01 19 23 (NOTE - not sms)

WHAT: Only technical faults such as elevators that stopped or doors that do not work

NOTE: It costs the association a lot of money every time the elevator technician goes out to, for example, fix a broken lamp in the elevator. Money we can instead use for improvements that benefit all residents

ALL OTHER QUESTIONS should therefor be reported to Bredablick www.bredablickgruppen.se/kontakt

bottom of page