top of page

STYRELSENS MÅL

  • Att förvalta våra fastigheter på bästa sätt

  • Att verka för en sund ekonomi i föreningen

  • Att arbeta aktivt för inomhusmiljön såväl som utomhusmiljön gällande trivsel och trygghet

  • Att arbeta aktivt för god grannsämja, god gemenskap och hög trivsel

  • Att skapa Nackas bästa och mest inbjudande Brf

bottom of page