top of page

ANDRAHANDS UTHYRNING

Det krävs särskilda skäl för att få godkänt av styrelsen i HSB BRF Skvaltan att hyra ut sin lägenhet i andra hand, såsom att provbo med partner, arbeta och/eller studera på annan ort,  vård av närstående, vid sjukdom, rekreation/rehabilitring på annan ort under en begränsad tid el dyl. 

All uthyrning i andra hand måste godkännas av styrelsen via Bredablickgruppen AB

Utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten, vilket innebär att föreningen kan säga upp dig och kräva avflyttning samt försäljning.

 

Har du särskilda skäl och vill hyra ut din lägenhet i andra hand? Kontakta Bredablickgruppen

telefon 010-177 59 00 eller e-post info@bredablickgruppen.se 

Nedan finner du en nedladdningsbar anmälningsblankett 

OM JAG HYR I ANDRA HAND - Kan jag hyra parkering då?

Om den du hyr av, redan hyr en parkeringsplats kan du nyttja den så länge du bor i lägenheten. Om den du hyr av inte redan hyr en P-plats, kan du ställa dig i föreningens kö. 

Kontakta Bredablickgruppen

Sveriges Domstolar säger så här om andrahands uthyrning:

Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet om föreningen går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Om du låter någon annan använda din bostadsrätt självständigt är det en uthyrning i andra hand. Du får hyra ut i andra hand om bostadsrättsföreningen godkänner det.

Om föreningen inte tillåter det kan du som vill hyra ut söka tillstånd i hyresnämnden.
Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar du att förverka bostadsrätten. Det betyder att du förlorar rätten till bostaden.

bottom of page