top of page

FAQ

TRÄFFA STYRELSEN

Har du frågor, vill bolla tankar eller bara komma och träffa några av oss i styrelsen är du varmt välkommen ned till styrelserummet beläget i tvättstugan i PH 2. 

Du möter oss där 2024 på nedan nämnda torsdagar kl 18.45-19.30.

22/2, 21/3, 25/4 - sommaruppehåll i juli -

22/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12

Datumen är preliminära och kan komma att ändras

HUR GÖR JAG, -

 

OM JAG VILL HYRA UT MIN LÄGENHET I ANDRA HAND?

Då ska du vända dig till Bredablickgruppen AB vår förvaltare. Föreningens styrelse beslutar om andrahandsuthyrning och det krävs giltiga skäl för att hyra ut i andrahand. Observera att du som bostadsrättsinnehavare själv är hyresvärd om du hyr ut i andra hand.

Läs mer om våra regler för andrahandsuthyrning

OM JAG VILL HYRA EN PARKERINGSPLATS?

Då kontaktar du vår förvaltare Bredablickgruppen för att ställa dig i kö.

Brf Skvaltan har 106 p-platser utomhus varav 45 med framdragen el.

OM NÅGON AV MASKINERNA GÅTT SÖNDER I TVÄTTSTUGAN?

Då ska du vända dig till vår förvaltare Bredablickgruppen och göra en felanmälan. Det gäller samtlig tvättutrustning i våra gemensamma tvättstugor. Du felanmäler omgående. 

Sätt även gärna upp en lapp på maskinen att du felanmält och vilket datum som information till dina grannar så inte samma maskin anmäls flera gånger (eller inte alls).

HUR MYCKET FÅR JAG BYGGA OM MIN BOSTADSRÄTT?

Hör alltid av dig till vår förvaltare Bredablickgruppen

Du får inte utföra ändringar som kan vara till men för andra medlemmar eller för bostadsrättsföreningen. All ombyggnation skall alltid utföras av fackmän.

OBS: Du får måla om/tapetsera utan att kontakta Bredablickgruppen/styrelsen. 

FÅR JAG MONTERA EN KÖKSFLÄKT?

Du får endast byta till kolfilterfläkt. Tryckande fläktar (fläktar med motor) som är kopplade till ventilationskanalen kan skapa obalans i fläktsystemet och är därför inte tillåtna.

JAG VILL GRILLA PÅ BALKONGEN, ÄR DET OKEJ?

Ja, om du har elgrill. Men endast då.

Övrig grillning hänvisas pga brandrisk till våra 3 grillplatser i området vilka alla medlemmar är varmt välkomna att nyttja. 

ÄR DET OKEJ ATT STÄLLA SAKER I VINDS- OCH KÄLLARGÅNGARNA?

Nej, det är inte tillåtet! Orsaken är att det finns föreskrifter som gäller ur brandsäkerhetssynpunkt! Saker som ställs i vinds- och källargångar slängs efterhand.

VEM SKÖTER SNÖRÖJNING?

Brf Skvaltan har för närvarande ett avtal med Vågen AB som har dessa uppdrag.

NÄR ÄR DET STÄDDAGAR I FÖRENINGEN?

Varje vår och höst anordnas en fixardag då alla hjälps åt att göra fint. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar och träffa de som utgör styrelsen.

Dagen brukar avslutas med en gemensam grillning, härlig stämning och något gott i glasen. 

ÄR DET VIKTIGT ATT GÅ PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN?

Som medlem i en bostadsrättsförening är man med och fattar beslut. Detta gör man genom att närvara vid såväl föreningensstämma  (som hålls en gång per år) samt vid extrastämmor. Genom att utebli från dessa så överger man sin röst och därmed sin chans att påverka sitt boende. Ju fler som deltar i de årliga föreningsstämmorna ju bättre demokrati får föreningen.

ÄR DET TILLÅTET ATT PARKERA PÅ OMRÅDET?

Nej, det är inte tillåtet. Det råder p-förbud kring våra fastigheter om inte skyltar hänvisar till något annat.  Avarn Security sköter p-bevakning för vår förening och de har rätt att bötfälla motorfordon som står otillåtet parkerade.

bottom of page