top of page

FÖRENINGENS NYA STADGAR

En extra föreningsstämma hölls den 1 oktober 2017, där det beslutades att ändra till HSB Normalstadgar 2011, Version 5 med en del ändringar. Dessa stadgar godkändes på Årsstämman den 30 maj 2017. Här kan du läsa/ladda ned de nya stadgarna.

bottom of page