top of page

ATT BO I EN BOSTADSRÄTTS FÖRENING
- Vad innebär det?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Grundtanken är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad.

Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du äger alltså en del av hela fastigheten,  dvs alla gemensamma utrymmen.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. 

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse av lägenhet blir giltig först när medlemskap har beviljats. 

bottom of page